แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่ Mobile Aluminium Work Platform AWP series (Dual Mast) 3

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่ AWP series (Dual Mast)

Mobile Aluminium Work Platform AWP series (Dual Mast)

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

   –  เสาคู่
   – อุปกรณ์มาตรฐาน
   – ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว
   – มาตรวัดการชาร์จแบตเตอรี่
   – สวิตช์ จำกัด กระแสไฟฟ้า
   – การควบคุมสามารถทำได้ 2 จุด
   – ปุ่มลงฉุกเฉิน

error: Content is protected !!