แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่ Mobile Aluminium Work Platform AWP series ( Single Mast) 3

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

Mobile Aluminium Work Platform AWP series ( Single Mast)

แพลตฟอร์มการทำงานอลูมิเนียมเคลื่อนที่

  •    เสาเดี่ยว
  • อุปกรณ์มาตรฐาน
  • ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว
  • มาตรวัดการชาร์จแบตเตอรี่
  • สวิตช์ จำกัด กระแสไฟฟ้า
  • การควบคุมสามารถทำได้ 2 จุด
  • ปุ่มลงฉุกเฉิน
error: Content is protected !!