Pallet jack คืออะไร

แจ็คพาเลท ยังเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็น รถลากพาเลท ,ปั๊มพาเลท , รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำ หรือเรือใบเล็ก เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการยกและย้ายพาเลท แจ็คพาเลทเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของรถยก และมีจุดประสงค์เพื่อย้ายแท่นวางน้ำหนัก

เบาหรือเบาภายในคลังสินค้า

หลักการทำงาน
แจ็คถูกควบคุมด้วยคันโยก เช่น ‘ tiller ‘ เช่นเดียวกับที่ทำหน้าที่เป็นตัวจับปั๊มสำหรับยกแจ็ค ที่จับขนาดเล็กบนใบพัดปล่อยของเหลว

ไฮดรอลิกทำให้ส้อมลดลง ล้อหน้าภายในปลายส้อมที่ติดตั้งอยู่บนคันโยกที่แนบมากับความเชื่อมโยงที่ไปคันติดอยู่กับแจ็คกระบอก

ในฐานะที่เป็นไฮดรอลิกที่ปลาย ’tiller’ จะเพิ่มขึ้นการเชื่อมโยงบังคับให้ล้อลงยกส้อมในแนวตั้งเหนือล้อหน้ายกน้ำหนักขึ้นไปจนกว่า

จะล้างพื้น พาเลทถูกยกขึ้นเพียงเพื่อล้างพื้นสำหรับการเดินทางในภายหลัง บ่อยครั้งที่มีการนำพาเลทมาใช้เพื่อย้ายและจัดพาเล

ทภายในรถเทรลเลอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีการเข้าถึงรถยกหรือความพร้อมใช้งาน

เอกสารอ้างอิง
https://en.wikipedia.org/wiki/Pallet_jack

error: Content is protected !!