Drum Positioner DR400 3

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมัน drum positioner DR400

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมัน รุ่น DR400

Drum Positioner DR400

  – สำหรับถังเหล็ก 200 ลิตร
  – จับถังจากแนวนอนเป็นแนวตั้งและแนวตั้งเป็นแนวนอน
  –  บานพับล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อลดระดับลงไปที่พื้นดินในตำแหน่งแนวนอน
  –  เหมาะสำหรับโหลด / ขนถ่ายถังเก็บไว้ในแนวนอนบนชั้นวางของ
  –  เหมาะสำหรับการขนถ่ายบนยานพาหนะ
  –  สามารถดำเนินการได้โดยที่คนขับไม่ต้องออกจากรถโฟลค์ลิฟท์

error: Content is protected !!