รถลากพาเลท Hand Pallet Truck HPL20 series 3

รถลากพาเลทโหลดเตี้ยพิเศษ low profile pallet truck

รถลากพาเลทโหลดเตี้ย 2000 kg.

Hand Pallet Truck HPL20 series

รถลากพาเลทแบบงาต่ำพิเศษ    

   –  รุ่นต่ำพิเศษ  ใช้แทนรุ่นมาตรฐานที่ไม่สามารถใช้งานได้

   – เหมาะสำหรับพาเลทชนิดต่ำกว่าปกติ  พาเลทที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน

   – ใช้กับพาเลทไม้ หรือ  พาเลทสั่งทำ  ที่มีช่องสอดงาต่ำกว่าทั่วไป

http://www.technotic.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%97/

error: Content is protected !!