รถลากพาเลทสูงไฟฟ้า High Lift Scissor Truck JE series 3

รถลากพาเลทยกสูงไฟฟ้า Electric high lift scissor truck

รถลากพาเลทสูงไฟฟ้า

High Lift Scissor Truck JE series

รถลากพาเลทสูงไฟฟ้า

   – คุณภาพและสมรรถนะระดับโลก
   – กระบอกสูบแบบเดี่ยว
   – ไม่ลดกำลังการผลิต
   – ไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึม
   – ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับกระบอกสูบรุ่นที่สอง

http://www.technotic.co.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%97/

error: Content is protected !!