ฟิลเลอร์เกจ Feeler gage INSIZE

 


ขนาดโดยประมาณฟิลเลอร์เกจ Feeler gage ยี่ห้อ INSIZE แสดงผล มม.

 

MODEL   Range (ช่วงระยะวัด) ขนาดใบวัด mm QTY.
4602-17 0.02-1.00 mm  0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.15, 17 PCS
0.20,0.25,0.30,0.40,0.50,0.75,1.00 mm.
4602-32 0.03-1.00 mm 0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.10,0.13,0.15, 32 PCS
0.18,0.20,0.23,0.25,0.28,0.30,0.33,0.35,0.38,0.40,
0.45,0.50,0.55,0.60,0.63,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,
0.90,1.00  mm

 

     1. Taper Blades. Length  100 mm.
     2. Made of hardened alloy steel
     3. Accuracy: ?(3+T/80) ?m, ?T? is the thickness of leaves in ?m

รูปสินค้าจริง :


?