วิธีการบำรุงรักษาและแก้ไขเบื้องต้น

วิธีการตรวจเช็คบำรุงรักษา และ การแก้ปัญหาเบื้องต้น

           1. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิก    ควรทำการทุก 6 เดือน น้ำมันที่ใช้ประมาณ 0.3 ลิตร โดยปกติระดับของน้ำมัน  จะอยู่ในระดับต่ำจากขอบบนประมาณ 5 มม. ในขณะที่ระดับของงาอยู่ในระดับต่ำสุด

             การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิกกับอุณหภูมิต่างๆกัน ดังนี้

                    อุณหภูมิ                             น้ำมัน                    

                -5°C-+45°C            L-HM68 หรือ ISO VG 68    

                -15°C- -5°C            L-HM46 หรือ ISO VG 46

              -45°C- -15°C            L-HM33 หรือ ISO VG 33

            2. การไล่น้ำมันจากไฮดรอลิกปั้มต้องทำอย่างไร 

                   ให้ดันตัวคันโยกปรับระดับ ให้อยู่ในระดับต่ำสุด แล้วหลังจากนั้นให้โยกด้ามจับขึ้นและลง น้ำมันจะถูกดันเข้าไปแทนที่ อากาศที่อยู่ด้านในปั้ม

            3. การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงประจำ

                   ตรวจสอบตามจุดที่มีโอกาสการสึกกร่อนและเสียดสีเป็นประจำ 

            4. การหล่อลื่น

                   ใช้น้ำมันเครื่องหรือจาระบีหยอดตามจุดที่มีการเคลื่อนไหวและสียดสี

เมื่องายกไม่ขึ้นให้หยุดโยกปั๊มและตรวจสอบเบื้องต้นหาสาเหตุดังนี้

         1. ตรวจสอบรอบรถว่า รถแฮนด์ลิฟท์มีส่วนใดไปติดกับสิ่งอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น พาเลทหรือสิ่งของใกล้เคียง 

         2. นำรถออกมาจากตำแหน่งที่ทำงาน  และทำการปั๊มขึ้น-ลงตัวเปล่า ดูว่ารถลากพาเลททำงานขึ้น-ลงปกติหรือไม่ 

         3. ตวรจสอบตำแหน่งของคันโยก  , โซ่คันโยกที่ด้ามจับ และวาล์วน้ำมัน ตามรายละเอียดดังนี้

                   3.1 ตรวจสอบคันโยกว่าอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                     

                  3.2  โซ่คันโยกของด้ามจับตึงไป  อาจทำให้ไปกดวาล์วน้ำมันไฮดรอลิคทำให้โยกด้ามจับแล้วรถลากพาเลทยกไม่ขึ้น 

                                                   

                    3.3 วาล์วน้ำมันไฮดรอลิคค้างในตำแหน่งโดนกดอยู่ ไม่คืนกลับ  ทำให้โยกด้ามจับแล้วรถลากพาเลทยกไม่ขึ้น

                                                   

       4. ตรวจสอบการรั่วซึมและระดับน้ำมันไฮโดรลิค

              4.1 กรณีน้ำมันไฮดรอลิคในระบบลดลง  จะทำให้ประสิทธิภาพระดับการยกลดลง ควรเติมน้ำมันไฮดรอลิค (น้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ 68)

               4.2 กรณีรั่วซึมเป็นหยดเห็นได้ชัดเจนจากจุดที่น้ำมันหยด อาจเกิดจาก  oil seal รั่ว ควรแก้ไขที่จุดนั้นโดยการเปลี่ยน  และตรวจสอบบริเวณชิ้นส่วนที่จุดรั่วซึมว่าสึกหรอเสียหายหรือไม่ 

        5. หล่อลื่นจุดที่มีการหมุนหรือเคลื่อนไหวของตัวรถ โดยการทาจาระบี หรือน้ำมันหล่อลื่น

ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน

        1. ไม่ใช้สินค้าถ้ายังไม่ได้ศึกษาหรืออบรม

        2. ไม่ใช้สินค้าจนกว่าจะได้รับการอบรม โดยเฉพาะเรื่องล้อ คันโยก งา และตัวควบคุมระดับ

        3. ไม่ใช้สินค้าในที่ต่างระดับ

        4. ไม่ควรมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่บนหรือล่างรถลากขระยก และไม่ใช้ในการบรรทุกคน

        5. เราแนะนำให้ผู้ใช้งานสวมถุงมือหรือรองเท้าเพื่อป้องกันการกระแทก

        6. ไม่ยกสิ่งของที่วางไม่มั่นคงและเสี่ยงต่อการล้มคว่ำ

        7. ไม่ยกสินค้าเกินน้ำหนักที่รถยกจะรับได้

        8. ลากสิ่งของที่ต้องการยกบริเวณจุดกึ่งกลางของงา ไม่ควรวางบริเวณปลายงา

        9. แน่ใจว่าความยาวของงาเหมาะสมกับความยาวของพาเลท

      10. ลดระดับของงาให้อยู่ต่ำสุดหลังจากใช้งานเสร็จ

      11. ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้สินค้านอกเหนือจากที่กำหนด

 

 

error: Content is protected !!