วิธีการเลือกรถยกถังน้ำมัน

วิธีการเลือกรถเข็นเคลื่อนย้าย หมุนเท ถังน้ำมัน   (Drum stacker , Drum truck )

รถเข็นเคลื่อนย้าย หมุนเท ถังน้ำมัน

            จุดประสงค์  : ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน ยกขึ้น-ลงจากพาเลท  หมุนเทของที่อยู่ในถังน้ำมัน

             ชื่อที่ใช้เรียกัน มีหลายชื่อ เช่น รถถยกถังน้ำมัน , รถเข็นถังน้ำมัน , รถยกถังน้ำมันหมุนเท ,  Drum Truck ,  Hydraulic  truck, Drum stacker  

  วิธีการเลือกรถเข็นถังน้ำมัน

        สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกรถยกถังน้ำมันคือ

                – ชนิดของถังที่ต้องการยก  steel drum , Plastic drum , Fiber  drum

                       

 

                –  น้ำหนักของถังที่ต้องการยก (Capacity)

                –  ความสูงที่ต้องการยก ( Lifting  Height)

                –  ลักษณะการใช้งาน เช่น  ต้องการยกเคลื่อนย้าย  ,  ขึ้น-ลงพาเลท , ขึ้น-ลง รถกระบะ , หมุนเท

                  เนื่องจากรถยกถังน้ำมันมีหลายแบบให้เลือก  จึงต้องพิจารณาการใช้งานโดยดูจากถังที่ต้องการยก  เช่น ถังน้ำมัน200 ลิตร ขนาดมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้ว  แต่สำหรับถังพลาสติกจะมีหลายขนาด และ หลายรูปทรง  จึงควรศึกษารายละเอียดของสินค้าก่อนเลือกใช้  น้ำหนัก ความสูงที่ต้องการยก ก็มีส่วนสำคัญในการเลือกใช้งาน  

         

1.Mobile Karrier  รุ่น  HD80A    รับน้ำหนักได้ 365 kg.รถเข็นถังหมุนเทสำหรับถังเหล็ก 200 ลิตร  ราคาถูก  แต่ต้องใช้แรงในการกดคานงัดยกถังและหมุนเท

2.Mobile Karrier  รุ่น  HD80B    รับน้ำหนักได้ 365 kg.รถเข็นถังหมุนเทสำหรับถังพลาสติก  ราคาถูก  แต่ต้องใช้แรงในการกดคานงัดยกถังและหมุนเท

3.Drum stacker รุ่น  DA35A   รับน้ำหนักได้ 350 kg. ยกสูง 1400 mm. รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็ก และพลาสติก  ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง  สะดวกและทุ่นแรง สามารถยกถังได้สูง

4.Drum stacker รุ่น  DA40A   รับน้ำหนักได้ 400 kg. ยกสูง 1350 mm. รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็ก   ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง  ล๊อคถังด้วยปากจับด้านบน และเกี่ยวขอบถังด้านล่าง  สะดวกและทุ่นแรง สามารถยกถังได้สูง 

5.Drum stacker รุ่น  DA40ฺฺB   รับน้ำหนักได้ 400 kg. ยกสูง 1350 mm. รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็ก   ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง  ล๊อครอบถังด้วยโซ่เข็มขัด  สะดวกและทุ่นแรง สามารถยกถังได้สูง

 

6.Drum stacker รุ่น  DA45 และ DA45-1(มีตาชั่ง) รับน้ำหนักได้ 450 kg. ยกสูง 1500 mm. รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็กและถังพลาสติก และรู้น้ำหนักที่เหลือในถังสำหรับรุ่น  DA45-1  ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง ล๊อคถังด้วยปากจับด้านบน และล๊อครอบถังด้วยโซ่เข็มขัด 

7.Drum stacker รุ่น  DA520A และ DA520-1(มีตาชั่ง) รับน้ำหนักได้ 520 kg. ยกสูง 1500 mm. รถยกถังหมุนเทสำหรับถังเหล็กและถังพลาสติก และรู้น้ำหนักที่เหลือในถังสำหรับรุ่น  DA520-1  ยกถังขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า  และหมุนเทโดยการหมุนเกียร์ทดแรง ล๊อคถังด้วยปากจับด้านบน และล๊อครอบถังด้วยโซ่เข็มขัด 

8.Drum  truck รุ่น  DT250  รับน้ำหนักได้ 250 kg. ยกสูง 345 mm. รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้าย ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค    สะดวกและคร่องตัว ใช้ในพื้นที่แคบๆ

9.Drum  truck รุ่น  DP300A  รับน้ำหนักได้ 300 kg. ยกสูง 290 mm. รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและขึ้นลงพาเลท ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติกตามรูป ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค    สะดวกและคร่องตัว ใช้ในพื้นที่แคบๆ

10. Raptor Drum  รุ่น  DP450A  รับน้ำหนักได้ 450 kg. ยกสูง 500 mm. รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและขึ้นลงพาเลท ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  สำหรับถังที่มีน้ำหนักมาก

11. Raptor Drum  รุ่น  DP450ฺB  รับน้ำหนักได้ 450 kg. ยกสูง 500 mm. รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและขึ้นลงพาเลท ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก และสามารถเปลี่ยนปากจับถังสำหรับถังพลาสติกที่มีฝาปิดได้ ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  สำหรับถังที่มีน้ำหนักมาก

12. Raptor Drum  รุ่น  DP450ฺC  รับน้ำหนักได้ 450 kg. ยกสูง 1100 mm. รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและขึ้นลงพาเลท  ขึ้นรถบรรทุก หรือยกถังซ้อนกัน ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก และสามารถเปลี่ยนปากจับถังสำหรับถังพลาสติกที่มีฝาปิดได้ ยกถังขึ้น-ลงด้วยการปั๊มไฮดรอลิค  สำหรับถังที่มีน้ำหนักมาก

13. Hydraulic Drum  Truck รุ่น  CA-B301  รับน้ำหนักได้ 300 kg. ยกสูง 8700 mm. รถยกถังน้ำมัน  ขึ้นรถบรรทุกหรือรถกระบะ ใช้ได้ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังขึ้น-ลงด้วยการเหยียบปั๊มไฮดรอลิค 

14.  Drum  Truck รุ่น  KK2  รับน้ำหนักได้ 450 kg. ยกสูง  รถยกถังน้ำมันเคลื่อนย้าย ราคาประหยัด น้ำหนักเบา สะดวก คล่องตัว เหมาะกับพื้นที่คับแคบ

 

error: Content is protected !!