Crane forklift accessories 2

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังเดี่ยว

Capacity:360 kg.
Drum size : 55  gallon
Net weight: 60 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังเดี่ยว

Capacity:400 kg.
Drum size : 55  gallon
Net weight: 60 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังคู่

Capacity:360×2 kg.
Drum size : 55×2  gallon
Net weight: 96 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังคู่

Capacity:400×2 kg.
Drum size : 55×2  gallon
Net weight: 77 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังเดี่ยว

Capacity:680 kg.
Drum size : 55  gallon
Net weight: 55 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังคู่

Capacity:680×2 kg.
Drum size : 55×2  gallon
Net weight: 90 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายแบบถังเดี่ยว

Capacity:450 kg.
Drum size : 30 or55 gallon
Net weight: 19 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันจากแนวตั้งเป็นแนวนอน หรือจากแนวนอนเป็นแนบตั้ง 

Capacity:400 kg.
Drum size : 55 gallon
Net weight: 75 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและหมุนเท เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร

Capacity:680 kg.
Drum size : 55 gallon
Net weight: 97 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายและหมุนเท เหมาะกับถังพลาสติก

Capacity:365 kg.
Drum size : 55 gallon
Net weight: 76 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ ช่วยให้มีตะขอสำหรับเกี่ยวยกสิ่งของ

Capacity:2500  kg.
Max fork section : 160×60 mm.
Net weight: 25 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 4 ถัง

Capacity:500×4 kg.
Net weight: 170 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 6 ถัง

Capacity:500×6 kg.
Net weight: 320 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 8 ถัง

Capacity:500×8 kg.
Net weight: 410 kg.

อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับเป็นถาดให้พนักงานยืนเพื่อซ่อมบำรุงบนพื้นที่สูง

Height : 2000 mm.
Capacity : 300 kg.

อุปกรณ์เสริมเครน 

งาเครนยกเป็นอุปกรณ์เสิรมเครนเพื่อเสริมสำหรับใช้ยกพาเลทที่มีสิ่งของ

Capacity:2000-3000 kg.
Fork Length : 1000 mm.
Net weight: 200,250 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันหมุนเท เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร

Capacity:365 kg.
Drum size : steel drum Dia.582-600 mm.
Net weight: 38 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันหมุนเท เหมาะกับถังพลาสติก

Capacity:365 kg.
Drum size : steel drum Dia.582-600 mm. 
Net weight: 40 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมี 2 ขาเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ยกถังในแนวตั้ง

Capacity:350 kg.
Net weight: 9.5 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมี 3 ขาเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ยกถังในแนวตั้ง

Capacity:360 kg.
Net weight: 4.5 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมี 3 ขาเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตรและถังพลาสติก  ยกถังในแนวตั้ง

Capacity:360 kg.
Net weight: 7 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมี 2 ขาเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ยกถังในแนวนอน

Capacity:500 kg.
Net weight: 3.2 kg.

โซ่เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันแบบมีตะขอ 2 ข้างเกาะขอบถัง เหมาะกับถังเหล็ก 200 ลิตร ยกถังในแนวตั้ง

Capacity:500 kg.(single) ,1000 kg(double)
Net weight: 3.2 kg.

อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 4 ถัง

Capacity:500×4 kg.
Net weight: 125 kg.

  • ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน (อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมัน  หมุนเท ,งาเครนยก , อุปกรณ์เสริมเครนยกถังน้ำมัน)
  • ผลิตด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูง ทนทาน รับประกันสินค้า 1 ปี
  • ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  • มีสต๊อคสินค้าและอะไหล่พร้อมบริการ
  • มีทีมงานฝ่ายขายและวิศวกร เพื่อให้คำแนะนำรายละเอียดสินค้า ,การใช้งาน และคำปรึกษา
  • มีทีมงานจัดส่งและทีมงานบริการ
  • ราคา ถูก คุณภาพเยี่ยม บริการหลังขาย
error: Content is protected !!