Drum truck(รถยกถังน้ำมัน)

รถเข็นถัง 200 ลิตร Hydraulic Drum Truck ยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็น เคลื่อนย้ายถัง แบบมีไฮโดรลิค

-รุ่น DT250

ยกเพื่อเคลื่อนย้าย ง่าย รวดเร็วมีไฮโดรลิคจับถังลอยจากพื้น จับล๊อคถังแบบอัตโนมัติทันที

ที่ถังลอยและคลายล๊อคเองเมื่อถังแตะพื้น ขนาดเล็ก คล่องตัว ใช้ในพื้นที่แคบได้


รถเข็นถัง 200 ลิตร Hydraulic Drum Truck ยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็น เคลื่อนย้ายถัง แบบมีไฮโดรลิค

-รุ่น DP300A

ใช้ได้กับถังเหล็กและถังพลาสติก ยกถังบนพาเลทได้ยกเพื่อเคลื่อนย้าย ง่าย รวดเร็วมีไฮโดรลิคจับถังลอยจากพื้น

จับล๊อคถังแบบอัตโนมัติทันทีที่ถังลอยและคลายล๊อคเองเมื่อถังแตะพื้น ขนาดเล็ก คล่องแคล่ว ใช้ในพื้นที่แคบได้


 รถเข็นถัง 200 ลิตร Mobile Karrierยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็นถัง จับถัง หมุนเทได้

-รุ่น HD80A

รับน้ำหนัก 365 kg. (เหมาะสำหรับ ถังเหล็ก) ไม่มีระบบไฮโดรลิค ดูแลง่าย


 รถเข็นถัง 200 ลิตร Mobile Karrierยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็นถัง จับถัง หมุนเทได้

-รุ่น HD80B

รับน้ำหนัก 365 kg. (เหมาะสำหรับถังพลาสติก และ ถังเหล็กไม่มีระบบไฮโดรลิค ดูแลง่าย


 รถเข็น,ยก,เท ถัง Drum Stacker ยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็น,ยก,เท ถัง Drum Handler

-รุ่น DA35A

ยกสูง 1350 mm วัดจากพื้นถึงปลายขอบถังล่างยกสูง / หมุนเท / เคลื่อนย้าย จับล๊อคถังด้านบน ง่าย สะดวก


                                                             

รถเข็น,ยก,เท ถัง Drum Stacker ยี่ห้อ ”HECKER”

 รถเข็น,ยก,เท ถัง Drum Handler

-รุ่น DA40A             -รุ่น DA40B

ยกสูง 1400 mm วัดจากพื้นถึงปลายขอบถังล่าง ยกสูง / หมุนเท / เคลื่อนย้าย 

จับล๊อคถังด้านบน(แบบA)และจับล๊อคถังแบบรัดด้วยโซ่ (แบบB)ง่าย สะดวก

error: Content is protected !!