รถยกถังหมุนเทไฟฟ้า รุ่น DH520A

รถยกถังไฟฟ้าใช้มือหมุนเท รุ่น DH520 รับน้ำหนัก 520 kg. ยกสูง 1500 mm.

รถยกถังไฟฟ้าใช้มือหมุนเท รุ่น DH520 รับน้ำหนัก 520 kg. ยกสูง 1500 mm.

error: Content is protected !!