how to chose crane forklift accessories

วิธีการเลือกอุปกรณ์เสิรมรถโฟล์คลิฟท์และอุปกรณ์เสริมเครน

อุปกรณ์เสิรมรถโฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์เสริมเครน

        

       จุดประสงค์  :  ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายถังน้ำมันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง หรือต้องการเทของเหลวที่อยู่ในถังออกมา 

        ชื่อที่ใช้เรียกัน มีหลายชื่อ  เช่น อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยก เคลื่อนย้าย  หมุนเท ,  Drum Grab , Drum Gripper , Fork lift Karrier , Drum Lifter

วิธีการเลือกอุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมัน

สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกรถยกถังน้ำมันคือ

– ชนิดของถังที่ต้องการยก  steel drum , Plastic drum , Fiber  drum

                –  น้ำหนักของถังที่ต้องการยก (Capacity)

  –  จำนวนถังที่ต้องการยก

                –  ลักษณะการใช้งาน เช่น  ต้องการยกเคลื่อนย้าย  ,  หมุนเท  

                  เนื่องจากอุปกรณ์โฟล์คลิฟท์ยกถังน้ำมันมีหลายแบบให้เลือก  จึงต้องพิจารณาการใช้งานโดยดูจากถังที่ต้องการยกเป็นถังเหล็กหรือพลาสติก  ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดของสินค้าก่อนเลือกใช้  

1.Drum Grabรุ่น  DG360A    รับน้ำหนักได้ 360 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 1 ถัง

2.Drum Grabรุ่น  DG360C    รับน้ำหนักได้ 400 kg.อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 1 ถัง

 

3.Drum Grabรุ่น  DG720A    รับน้ำหนักได้ 360 kg.ต่อปากจับถัง อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 2 ถัง

4.Drum Grabรุ่น  DG720C    รับน้ำหนักได้ 400 kg.ต่อปากจับถัง อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายครั้งละ 2 ถัง

5.Drum Grabรุ่น  DG680A    รับน้ำหนักได้ 680 kg.ยกได้ครัั้งละ 2 ถัง อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายโดยการคีมตรงกลางถัง เหมาะกับถังเหล็ก

6.Drum Grabรุ่น  DG680ฺB    รับน้ำหนักได้ 680 kg. รถอุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายโดยการคีมตรงกลางถัง เหมาะกับถังเหล็ก

7.Drum Grabรุ่น  DG450    รับน้ำหนักได้ 450 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันเคลื่อนย้ายโดยการคีมตรงขอบถังด้านบนเหมาะกับถังพลาสติก

8.Drum  Positionerรุ่น  DR400    รับน้ำหนักได้ 400 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันจากแนวตั้งเป็นแนวนอน  หรือจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง และยกเคลื่อนย้าย

9. Forklift  Karrierรุ่น  HK285B    รับน้ำหนักได้ 680 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันหมุนเทของเหลวที่อยู่ในถังเหมาะกับถังเหล็ก

10. Forklift  Karrierรุ่น  HK285A1    รับน้ำหนักได้ 365 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์สำหรับยกถังน้ำมันหมุนเทของเหลวที่อยู่ในถังเหมาะกับถังพลาสติก

11. Forklift  Hook รุ่น  MK25   รับน้ำหนักได้ 2500 kg. อุปกรณ์เสริมรถโฟล์คลิฟท์ตะขอเกี่ยวสำหรับใช้งานร่วมกับ  Drum lifter  อีกที

12. Vertical Drum Lifter รุ่น LG800  รับน้ำหนักได้ 365 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันหมุนเทของเหลวที่อยู่ในถังเหมาะกับถังเหล็ก

13. Vertical Drum Lifter รุ่น LG800A  รับน้ำหนักได้ 365 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันหมุนเทของเหลวที่อยู่ในถังเหมาะกับถังพลาสติก

14. Drum Lifter รุ่น  DL350   รับน้ำหนักได้ 350 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมัน เหมาะกับถังเหล็ก

15. Drum Lifter รุ่น  DL360   รับน้ำหนักได้ 360 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมัน เหมาะกับถังเหล็ก

16. Drum Lifter รุ่น  DL360ฺB   รับน้ำหนักได้ 360 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมัน เหมาะกับถังเหล็กและถังพลาสติก

17. Drum Tong รุ่น  DM500   รับน้ำหนักได้ 500 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมันในแนวนอน เหมาะกับถังเหล็ก

18. Drum  Lifter Clamp รุ่น  DR-1   รับน้ำหนักได้ 500 kg.(single) , 1000 kg.(double) อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมัน เหมาะกับถังเหล็ก

19. Drum Liftr  รุ่น  DL500C  รับน้ำหนักได้ 500 kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกถังน้ำมัน เหมาะกับถังพลาสติก

20. Crane Fork  CK series   รุ่น CK20 รับน้ำหนักได้ 2000kg. และรุ่น CK30 รับน้ำหนักได้ 3000  kg. อุปกรณ์เสริมเครนสำหรับยกพาเลท

 

error: Content is protected !!