Mini scissor type work platform jy series

รถยกไฟฟ้า JY series

รถโต๊ะยกไฟฟ้า JY series

Mini Scissor Type Work Platform JY series

  รถโต๊ะยกไฟฟ้า

  •  มีที่ชาร์จไฟในตัว
  • เกจวัดการชาร์จแบตเตอรี่
  • ตะแกรงกั้นกันตก
  • ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว
error: Content is protected !!