Scissor Aerial work platform ES series

รถโต๊ะยกไฟฟ้า ES series

Scissor Aerial Work Platform ES series

รถโต๊ะยกไฟฟ้า  ES series

  • มีวาล์วล็อคป้องกันกเพื่อหลีกเลี่ยงการหล่นอย่างฉับพลันหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น
  • ติดตั้งสวิตช์ฉุกเฉินสองตัว: หนึ่งตัวอยู่บนคอนโทรลเลอร์หนึ่งตัวอยู่บนโครงเครื่องซึ่งสามารถทำงานบนพื้นได้
  • ยกขึ้นด้วยระบบไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน
  • สวิตช์ฉุกเฉินสามารถทำให้แพลตฟอร์มทำงานหยุดทำงานได้ทันที
  • มีการติดตั้งระบบป้องกันโอเวอร์โหลด  จะไม่ทำงานเมื่อมีการบรรทุกเกินพิกัด
error: Content is protected !!