Catalog PJ series

รถยกทับซ้อนแบบถาดยก Platform Stackers PJ Series

รถยกทับซ้อนแบบถาดยก Platform Stackers PJ Series รับน้ำหนักได้ 400 kg. รถยกทับซ้อนแบบพิเศษ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย
เคลื่อนที่ได้ง่าย รวดเร็ว คล่องตัว และสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกได้มาก

error: Content is protected !!